Курсеви

ДОМАЋИ КУРС И КАТЕГОРИЈЕ:
УЛОГА СТОМАСЕТРЕ У ПОБОЉШАЊУ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ПАЦИЈЕНАТА СА ЕНТЕРОСТОМОМ

Акредитован од стране Здравственог савета Републике Србије одлуком број: 153-02-575/2011-02 од 01.03.2011. године под редним бројем 111 Д-1- 201/11.

Бодови за пасивне учеснике 6.

Циљна група за едукацију: лекари, фармацеути, медицинске сестре и здравствени техничари.