О нама

Удружење стома сестара Србије основано је новембра 2005.године у Београду. Од оснивања се бави организацијом и спровођењем континуиране едукације медицинских сестара – техничара за спровођење здравствене неге пацијената са ентеростомом и едукацијом пацијената са стомом. Од октобра 2010. године постали смо чланови Европског удружења ентеростомалних терапеута.

Циљеви удружења су:
– унапређивање услова за обављање професије сестринства у пружању што квалитетније здравствене заштите;
– организовање и учешће у спровођењу здравствене неге пацијената са стомом;
– утицање на стварање услова за побољшање неге и лечења пацијената са стомом;
– размена искустава у здравственој нези пацијената са стомом;
– едукација пацијената са стомом;
– континуирана едукација медицинских сестара – техничара за здравствену негу пацијената са стомом;
– сарадња са другим Удружењима у земљи и иностранству.