Контакт

Удружење стома сестара Србије
Др. Косте Тодоровића 6, 11000 Београд, Србија
udruzenje@stoma.org.rs

Живка Маџић, председник удружења
+381 66 830 1450
Ненад Живановић, секретар удружења
+381 66 830 1850